Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Ο άνθρωπος αλεπού της ημέρας

Αφού του αρέσει τι πειράζει;

(φέρνει λίγο και στον yoda)