Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Ήρθε το τέλος!

Δηλαδή όχι ακόμα. Έρχεται στις 19 Ιουλίου. Το είπε ο Ζουρούμπαμπελ.

Πάντως το ό,τι πήγε να μείνει στη Φαιά Πέτρα μόνο θεϊκό σημάδι μπορεί να θεωρηθεί καθώς κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει που βρίσκεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: